Priser på våre tjenester

Åpningstilbud

50% avslag på utredning ut februar 2023

Nå får du 50% avslag på utredning ut februar neste år. Ønsker man å gå videre med assistert befruktning fjerner vi utredningskostnadene ved å trekke dette fra pakkeprisen. Tilbudet gjelder kun utredninger og behandlinger planlagt i denne perioden.

Prisliste for fertilitetsutredning og behandling

Medisinkostnader inngår ikke i prislisten for behandlinger, men dekkes av HELFO med refusjon etter dagens regelverk og takster. HELFO-skjema fylles ut av oss og utleveres etter gjennomført behandling. Du kan lese mer om refusjonsordningen her: Ufrivillig barnløshet og infertilitetssbehandling – HELFO

For å overvåke embryoer bruker vi RI-Witness System og Embryoscope på alle (med forbehold at det er ledig plass i embryoskopet; deretter prioriterer vi basert på medisinsk indikasjon eller ved største behov). Dette er er inkludert i våre priser.

RI-witness system unngår mismatch ved assistert befruktning og Embryoscope er en time-lapse overvåkning av embryoutvikling

Fertilitetsutredning

Samtale og gynekologisk undersøkelse med ultralyd hos fertilitetslege, inkludert blodprøver og en enkel sædanalyse

Ved indikasjon utfører vi følgende undersøkelser:

Ta kontakt med oss for finasieringsassistanse.

C-Medical Group AS tar forbehold om retten til å foreta endringer i priser og prosedyrer uten andre forpliktelser.