Priser på våre tjenester

Prisliste for fertilitetsutredning og behandling

Medisinkostnader inngår ikke i prislisten for behandlinger, men dekkes av HELFO med refusjon etter dagens regelverk og takster. HELFO-skjema fylles ut av oss og utleveres etter gjennomført behandling. Du kan lese mer om refusjonsordningen her: Ufrivillig barnløshet og infertilitetssbehandling – HELFO

For å overvåke embryoer bruker vi RI-Witness System og Embryoscope på alle (med forbehold at det er ledig plass i embryoskopet; deretter prioriterer vi basert på medisinsk indikasjon eller ved største behov). Dette er er inkludert i våre priser.

RI-witness system unngår mismatch ved assistert befruktning og Embryoscope er en time-lapse overvåkning av embryoutvikling

Ta kontakt med oss for finasieringsassistanse.

C-Medical Group AS tar forbehold om retten til å foreta endringer i priser og prosedyrer uten andre forpliktelser.