Priser på våre tjenester

Prisliste for fertilitetsutredning og behandling

Medisinkostnader inngår ikke i prislisten for behandlinger, men dekkes av HELFO med refusjon etter dagens regelverk og takster. HELFO-skjema fylles ut av oss og utleveres etter gjennomført behandling. Du kan lese mer om refusjonsordningen her: Ufrivillig barnløshet og infertilitetssbehandling – HELFO

For å overvåke embryoer bruker vi RI-Witness System og Embryoscope på alle (med forbehold at det er ledig plass i embryoskopet; deretter prioriterer vi basert på medisinsk indikasjon eller ved største behov). Dette er er inkludert i våre priser.

RI-witness system unngår mismatch ved assistert befruktning og Embryoscope er en time-lapse overvåkning av embryoutvikling

Ta kontakt med oss for finasieringsassistanse.

C-Medical Group AS tar forbehold om retten til å foreta endringer i priser og prosedyrer uten andre forpliktelser. 

Prisendring sist 28.09.2023

Assistert befruktning

Åpningstider for IVF-klinikken

Dette gjelder uke: 28 - 30

Sommeråpent for både enkel og utvidet sædanalyse hver tirsdag og torsdag.

Vi vil kunne gjennomføre inseminasjonsbehandling, med donorsperm eller partners sperm.

Det er fertilitetslege til stede gjennom hele sommeren og vi vil kunne utrede pasienter til behandling. For IVF pasienter er vi tilgjengelig på telefon mellom klokken 13:30 til 15:00, og e-post for oppfølging.

Behandlingsfrister før sommeren:
Siste mens før oppstart: FET/fryseforsøk:
20. juni.

Siste dato for oppstart hormonsprøyter ifm. egguttak (dersom du allerede har en avtale med oss): 
Antagonist: 22. juni
Agonist: 21. Juni

Siste egguttak: 3. juli
Siste ET/tilbakesetting: 8. juli