Nedfrysning av egg
Nedfrysning av egg

Nedfrysning av egg

Om du ønsker å vente med en eventuell graviditet, vil kanskje det å fryse ned egg være riktig for deg. På denne måten kan fremtidige deg, selv om fruktbarheten er redusert eller borte, kunne bli gravid. Ved nedfrysning av egg henter vi ut flere modne egg som legges på frys ubefruktet.

Etter opptining vil egget befruktes med donorsæd, eller sæd fra partner, før det settes tilbake i livmoren. Denne prosedyren kalles for IVF, også populært kalt prøverørsbehandling.

Hvem kan fryse ned egg?

Alle kvinner kan i utgangspunktet fryse ned egg. Det er mange grunner til at noen ønsker å benytte seg av denne muligheten. De vanligste årsakene er forholdet til partner, økonomi, utdanning og jobbsituasjon. I juli 2020 ble det også tillatt å fryse ned egne egg for eget bruk. Å fryse ned egg på denne måten kalles for “social freezing”.

Dersom du vet at du har en genetisk tilstand som reduserer eggstokk reservene, eller om du er plaget med endometriose, anbefaler vi at du benytter muligheten for å fryse ned egg. Begge disse tilstandene kan påvirke muligheten til å få barn, og en nedfrysning av egg vil kunne hjelpe med å oppfylle drømmen om barn på et senere tidspunkt.

Ved alvorlige sykdommer som kreft eller annen behandling som skader eggstokkene vil nedfrysning av egg eller eggstokkvev gjøres ved de offentlige fertilitetsavdelingene ved for eksempel St. Olavs Hospital eller Rikshospitalet.

Hva er aldersgrensen for nedfrysning av egg?

Studier viser at eggstokk reservene reduseres etter fylte 30 år, både når det gjelder kvalitet og antall. Dette i kombinasjon med at vi vet at fertiliteten reduseres etter fylte 35 år, anbefaler vi at du ikke er eldre enn 36 år når du fryser ned eggene. Det skal sies at det er store variasjoner oss kvinner imellom, så vi gjør individuelle vurderinger hos dere som er mellom 35-38 år.

Slik foregår nedfrysning av egg

Om du tror at nedfrysning av egg kan være noe for deg, er du alltid velkommen til å ta kontakt med oss for en innledende samtale. Her vil vi også ta noen blodprøver av deg for å sjekke for infeksjonssykdommer, samt gjøre en ultralydundersøkelse av eggstokkreservene dine.

En syklus med uttak og nedfrysning av egg er svært lik de første trinnene i en IVF-behandling I hovedtrekk kan vi dele nedfrysning av egg inn i åtte ulike faser:

  1. Hormonstimulering ved hjelp av hormonsprøyter
  2. Sjekk av folliker for å sikre ønsket vekst. Uttaket skjer som oftest rundt dag 12-14 i syklusen, men dette sjekker vi underveis
  3. Når modningsprosessen er klar så settes det en eggløsningssprøyte ca. en og en halv dag før uttaket
  4. Uttaket skjer gjennom skjeden etter at du har fått lokalbedøvelse og smertestillende
  5. Våre dyktige medarbeidere på laboratoriet sjekker kvaliteten på eggene, og godkjente egg fryses deretter ned
  6. Du vil være i god form etter egguttaket, men du kan ikke kjøre etter inngrepet siden du får smertestillende før behandling. De aller fleste kan dra tilbake på jobb etter en dag eller to
  7. Eggene kan oppbevares og benyttes inntil du fyller 46 år
  8. Ved opptining av egg befruktes eggene før de dyrkes videre i 2-5 dager, for så at de settes tilbake i livmoren

Hvor mange egg kan jeg få på frys?

Fordi det ikke finnes noen garanti for at modne egg kan befruktes og dele seg slik vi ønsker så anbefaler vi at du fryser ned minimum 20 egg. Da har du best mulig odds for en graviditet.

Antall modne egg ved hver behandling varierer, og det er derfor variasjoner i hvor mange behandlinger hver enkelt bør gjennomføre. De fleste må regne med to til tre omganger med stimulering og uttak.

Hva er risiko ved nedfrysning av egg?

Som ved all medisinsk behandling vil det alltid være en viss risiko knyttet til behandlingen.

Hva koster det å fryse ned egg?

Det er ikke knyttet økonomisk støtte til nedfrysning av egg med mindre det ikke ligger en medisinsk årsak til grunn. Dette betyr at nedfrysning av egg på private klinikker, og medisiner i forbindelse med behandlingen, må dekkes av kvinnen selv.