Infertilitet
Infertilitet

Årsaker til infertilitet – ufrivillig barnløshet

Svært mange opplever at det er vanskelig å bli gravid på egenhånd. Så mange som at 1 av 6 gjennomlever infertilitet, altså at graviditet ikke har lykkes til tross for etter gjentatte forsøk i ett år eller mer. Det finnes flere årsaker til ufrivillig barnløshet, og du skal vite at du er ikke alene.

Du er ikke alene

Dessverre er det flere som kan fortelle at de kjenner på en skam knyttet til infertilitet. Dette er nok også årsaken for at mange velger utsette å oppsøke gynekolog. Opplever du ufrivillig barnløshet, anbefaler vi at du tar kontakt for en fertilitetssjekk dersom du befinner deg i en av disse to situasjonene:

Årsakene til ufrivillig barnløshet kan være mange, og trenger nødvendigvis ikke være knyttet til alder. Vi erfarer at det ikke nødvendigvis ett konkret svar på hvorfor det ikke går på den naturlige måten.

Vi kan dele utfordringene inn i fire kategorier:

 • Kvinnelig faktor
 • Mannlig faktor
 • En blanding av de to
 • Uforklarlige årsaker
Det er viktig å huske på at infertilitet rammer like mange menn som det rammer kvinner.

Kvinnelig faktor til infertilitet

Kvinner fødes med ett bestemt antall egg, så den kvinnelige kroppen produserer derfor ikke flere. Ved hver menstruasjon utvikles ett eller flere egg til modning. Antall egg synker med årene, og i tillegg reduseres kvaliteten på eggene. Gjennom både erfaring og ulike studier er det avdekket en rekke forhold som kan påvirke den kvinnelige fertiliteten:
 • Eggløsningsproblemer som skyldes hormoner
 • PCOS (polyscystiske eggstokker) – Eggposene modnes ikke slik at man får sjelden eller ingen eggløsning
 • Skade på eggleder: for eksempel etter klamydiainfeksjon eller blindtarmoperasjon
 • Utfordringer med livmor: for eksempel muskelknuter eller adenomyose
 • Endometrise
 • Medisinske årsaker knyttet til medikamentbruk, som for eksempel cellegift
 • Alder

Mannlig faktor til infertilitet

Menn produserer spermier kontinuerlig, og det er derfor ingen fare for at det “går tomt”. Det er gjort en rekke studier som viser at omtrent 4 av 10 par som ikke lykkes med å bli gravide på egen hånd har en mannlig faktor som hovedårsak. Det er derfor gjort en rekke studier for å kartlegge hva som kan være årsak til mannlig infertilitet:
 • Nedsatt eller fraværende sædproduksjon (infeksjon eller genetiske tilstander)
 • Hormonelle årsaker
 • Transportfeil av sædceller
 • Vanskelig å få utløsning som følger av en operasjon eller infeksjon
 • Nedsatt evne til ereksjon eller utløsning
 • Ulike legemidler eller anabole sterioder
 • Testikkelkreft

Uforklarlige årsaker til infertilitet

I ca 30 % av alle infertile tilfeller finner vi ingen årsak til hvorfor man ikke lykkes med å bli gravid. Vi forstår at det kan være en frustrerende beskjed å få etter å ha prøvd en lang stund. Om alle prøvene fra fertilitetssjekken ser fine ut, kan én eller flere av årsakene nedenfor være med på å minske sjansene for en graviditet: 
 • Røyking og alkohol har en negativ påvirkning på mannlig og kvinnelig fertilitet
 • Overvekt kan ha en negativ påvirkning for både mannlig og kvinnelig fertilitet
 • Overforbruk av ulike legemidler som Naproxen, Voltaren, Ibux og andre smertestillende har dokumentert negativ effekt på sannsynligheten for å bli gravid
Assistert befruktning

Åpningstider for IVF-klinikken

Dette gjelder uke: 28 - 30

Sommeråpent for både enkel og utvidet sædanalyse hver tirsdag og torsdag.

Vi vil kunne gjennomføre inseminasjonsbehandling, med donorsperm eller partners sperm.

Det er fertilitetslege til stede gjennom hele sommeren og vi vil kunne utrede pasienter til behandling. For IVF pasienter er vi tilgjengelig på telefon mellom klokken 13:30 til 15:00, og e-post for oppfølging.

Behandlingsfrister før sommeren:
Siste mens før oppstart: FET/fryseforsøk:
20. juni.

Siste dato for oppstart hormonsprøyter ifm. egguttak (dersom du allerede har en avtale med oss): 
Antagonist: 22. juni
Agonist: 21. Juni

Siste egguttak: 3. juli
Siste ET/tilbakesetting: 8. juli