Det første møtet og fertilitetssjekk

Hos oss skal du føle deg trygg og godt ivaretatt fra første møte. Vi vil skape rom for en god samtale om dine tanker og ønsker for behandlingen. Etter den første samtalen, er neste steg en grundig fertilitetssjekk av deg, og/eller din partner. Deretter finner vi sammen veien videre.

Den første samtalen

Fordi infertilitet oppleves likt for kvinner og menn, anbefaler vi at dere begge stiller på den første samtalen. Om du er singel anbefaler vi at du tar med deg et familiemedlem eller en nær venn.

Samtalen med deg, og eventuelt din partner, er det første vi gjør. Her ønsker vi å bli bedre kjent med deg, som enkeltindivider, eller dere som par. Samt at du skal få bli bedre kjent med fertiliteslege og sykepleieren som vil følge deg opp under behandling.

Samtalen vil i stor grad dreie seg om hvem du er, hvilke ønsker og mål du har, hvem dere eventuelt er som par, og ikke minst medisinsk historie. Her vil du få muligheten til å stille de spørsmål du måtte ha om både behandling og veien videre.

Vårt mål er at du går fra den første samtalen med all informasjon du trenger, og ønsker, for at du skal kunne ha en klar forståelse av veien videre.

Fertilitetssjekk

Etter samtalen vil det være nødvendig å gjøre en fertilitetssjekk av deg, og eventuelt partner. Vi tilpasser behandlingen til deg, enten du er singel eller i et parforhold. Fertilitetssjekken vil være en av de tingene som gjør at vi kan skreddersy behandlingen til deg, eller dere som par.
Fertilitetssjekk i tre steg:

Etter fertilitetssjekken

Du vi få vite alle eventuelle funn som blir gjort under fertilitetssjekken. I likhet med den første samtalen anbefaler vi også her at dere begge stiller. Og igjen, om du singel anbefaler vi at du har med deg et familiemedlem eller en nær venn.

Dette anbefaler vi fordi det i noen tilfeller kan forekomme informasjon som kan være vanskelig å bearbeide alene.

Her vil du igjen få muligheten til å stille de spørsmål du måtte ha, om eventuelle funn, mulig behandling og veien videre.

Kostnader knyttet til assistert befruktning

Prisen på assistertbefruktning kan du finne her: Våre priser. Du kan få refundert utgifter til legemidler når du har betalt en egenandel på kr. 18.853,- (2022). Du vil få en erklæring fra oss som viser hvilken behandling du/dere får. Dette må du så sende inn til Helfo.no sammen med kvitteringer på medisinene.

Du kan få innvilget dekning for deler av reiseutgift. I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen med en standardsats per kilometer. Dette forutsetter at du reiser til det geografisk nærmeste stedet hvor helsetjenesten kan gis.