Enslige og likekjønnede par
Enslige og likekjønnede par

Enslige og likekjønnede par

I Norge kan assistert befruktning tilbys til enslige kvinner, par bestående av to kvinner og par bestående av mann og kvinne. Fra 1. januar 2021 ble eggdonasjon lovlig i Norge, fra tidligere har det kun vært lov med sæddonasjon.

Når enslige kvinner ønsker å få barn

Er du enslig kvinne og ønsker å få barn, har du lov til å motta assistert befruktning ved hjelp av inseminasjon eller IVF med sæddonasjon. Det stilles noen krav, og det finnes ulike muligheter for å oppnå drømmen om barn.

Når likekjønnede kvinnelige par ønsker seg barn