Enslige og likekjønnede par
Enslige og likekjønnede par

Enslige og likekjønnede par

I Norge kan assistert befruktning tilbys til enslige kvinner, par bestående av to kvinner og par bestående av mann og kvinne. Fra 1. januar 2021 ble eggdonasjon lovlig i Norge, fra tidligere har det kun vært lov med sæddonasjon.

Når enslige kvinner ønsker å få barn

Er du enslig kvinne og ønsker å få barn, har du lov til å motta assistert befruktning ved hjelp av inseminasjon eller IVF med sæddonasjon. Det stilles noen krav, og det finnes ulike muligheter for å oppnå drømmen om barn.

Når likekjønnede kvinnelige par ønsker seg barn

Assistert befruktning

Åpningstider for IVF-klinikken

Dette gjelder uke: 28 - 30

Sommeråpent for både enkel og utvidet sædanalyse hver tirsdag og torsdag.

Vi vil kunne gjennomføre inseminasjonsbehandling, med donorsperm eller partners sperm.

Det er fertilitetslege til stede gjennom hele sommeren og vi vil kunne utrede pasienter til behandling. For IVF pasienter er vi tilgjengelig på telefon mellom klokken 13:30 til 15:00, og e-post for oppfølging.

Behandlingsfrister før sommeren:
Siste mens før oppstart: FET/fryseforsøk:
20. juni.

Siste dato for oppstart hormonsprøyter ifm. egguttak (dersom du allerede har en avtale med oss): 
Antagonist: 22. juni
Agonist: 21. Juni

Siste egguttak: 3. juli
Siste ET/tilbakesetting: 8. juli