Assistert befruktning
Assistert befruktning

Ulike behandlingsmetoder ved assistert befruktning

Det finnes flere ulike behandlingsmetoder ved assistert befruktning. Vi utarbeider behandlingsmetoden slik at den er tilpasset nettopp deg og dine behov. Du kan være trygg på at vi gjør grundige undersøkelser med ett mål for øyet – å hjelpe deg med å oppfylle drømmen om et barn.

IVF - In Vitro Fertilisering

In Vitro Fertilisering betyr “befruktning utenfor kroppen”, også ofte omtalt som prøverørsbehandling. I praksis betyr det at vi ved et lite inngrep, som gjøres med lokalbedøvelse, henter ut modne egg hos kvinnen. Deretter vil eggene bli befrukte i et prøverør, for så bli satt tilbake i kvinnens livmor.

Målet er å gi deg som kvinne størst mulig sjanse for å få et barn, på en så trygg måte som mulig. Hver IVF-behandling tilpasses ut fra individuelle forutsetninger. Det er derfor viktig at det gjøres en grundig fertilitetssjekk før du går i gang med behandling.

Når resultatene fra fertilitetssjekken foreligger, kan vi gjøre en vurdering av hvilken behandlingsplan du skal følge. Vi etterstreber å sette i gang behandling så raskt som mulig dersom det er noe du ønsker, men vi har selvsagt forståelse for at du også kanskje trenger noe betenkningstid.

ICSI - Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon

ICSI er en behandlingsmetode som benyttes ved nedsatt sperm-funksjon. ICSI blir også ofte kalt for mikroinjeksjon. Metoden likner delvis på IVF men istedenfor at egget og spermien blir lagt sammen, blir egget injisert med sperm og deretter plassert i en inkubator. Denne behandlingen benyttes hos IVF pasienter der det er mannlig faktor til uteblitt graviditet.

Inseminasjon (AIH)

Inseminasjon er en behandlingsmetode hvor vi injiserer preparert sperm rett inn i livmorhulen. Inseminasjon med donorsæd er førstevalget for single kvinner eller par der det er behov for donorsæd. Inseminasjon kan også brukes med mannens sperm dersom paret ønsker å forsøke å bli gravid før IVF.

Assistert befruktning med donor

Vi tilbyr assistert befruktning med donor, både egg- og sæddonasjon. Ta kontakt med oss eller les mer her om du ønsker å vite mer.

TESE/PESA

TESE/PESA er en vanlig behandlingsmetode for å hente ut sperm i fra pungen. Uthentingen gjøres med lokalbedøvelse.

TESE/PESA er en metode vi benytter dersom mannen er sterilisert eller har en annen medisinsk tilstand som forårsaker alvorlig avvik eller ingen spermier i sædanalysen. 

TESE er et kirurgisk inngrep hvor vi går inn i testikkel for å hente sædceller. 

PESA er en metode hvor sædcellene suges ut av bitestikkelen via en tynn nål.

Etter TESA/PESA må det benyttes ICSI som befruktningsmetode. Kvinnen gjennomgår IVF-behandling for å hente ut egg som kan befruktes i laboratoriet

Assistert befruktning

Åpningstider for IVF-klinikken

Dette gjelder uke: 28 - 30

Sommeråpent for både enkel og utvidet sædanalyse hver tirsdag og torsdag.

Vi vil kunne gjennomføre inseminasjonsbehandling, med donorsperm eller partners sperm.

Det er fertilitetslege til stede gjennom hele sommeren og vi vil kunne utrede pasienter til behandling. For IVF pasienter er vi tilgjengelig på telefon mellom klokken 13:30 til 15:00, og e-post for oppfølging.

Behandlingsfrister før sommeren:
Siste mens før oppstart: FET/fryseforsøk:
20. juni.

Siste dato for oppstart hormonsprøyter ifm. egguttak (dersom du allerede har en avtale med oss): 
Antagonist: 22. juni
Agonist: 21. Juni

Siste egguttak: 3. juli
Siste ET/tilbakesetting: 8. juli