IVF

IVF står for in vitro-fertilisering, også kalt prøverørsbehandling. IVF er en form for assistert befruktning der egget blir befruktet utenfor kroppen. Assistert befruktning er en samlebetegnelse for medisinske metoder hvor befruktning blir utført med hjelp.

Hos oss vil du få grundig informasjon om hva IVF-behandling innebærer, i tillegg til sprøyteopplæring av en sykepleier.

Hvem kan benytte IVF?

Heterofile og lesbiske par, og enslige kvinner kan benytte IVF-behandling. IVF kan tilbys både når det er problemer med kvinnelig og/eller mannlig infertilitet. Vi har ikke en absolutt øvre aldersgrense for mannen, dette vurderes individuelt. Øvre aldersgrense for kvinnen ved inseminasjon eller innsetting av befruktet egg er satt av bioteknologiloven, og kan ikke være eldre enn fylte 46 år. I tillegg stilles det krav om at alle testes for hepatitt B og C samt HIV. Blodprøvene må være tatt innen de siste 24 månedene før oppstart av IVF-behandling. Det er per nå kun Oslo universitetssykehus som behandler personer med positiv smitteprøve.  

Hvordan foregår IVF?

IVF-behandling gjøres med en regulering av hormoner, samt en stimuleringsprosess for å modne flere egg.
I hovedtrekk kan vi dele IVF-behandling inn i åtte ulike faser:
  1. Fertilitetssjekk
  2. Hormonstimulering
  3. Ultralyd
  4. Egguthentning
  5. Prøverørsbefruktning
  6. Tilbakesetting
  7. Ventetiden mellom innsett og graviditetstest
  8. Graviditetstest

Før du kan starte opp med IVF-behandling må du/dere gjennom en fertilitetsjekk.

De første fasene ved IVF-behandling

Neste steg i IVF-behandlingen er hormonstimulering. Ved hormonstimulering vil flere egg modne i løpet av en syklus, slik at sjansen for å bli gravid økes. Eggene hentes ut ved et lite inngrep som gjøres med lokalbedøvelse. Videre vil eggene bli befruktet i et prøverør før det ene befruktede egget settes tilbake i kvinnens livmor. Metoden har vært brukt i Europa siden 1978 (i England), og i Norge siden 1983. I dag utføres IVF-behandling i svært stor skala. 

Når stimuleringen nærmer seg ferdig, vil du få time til en innvendig ultralyd. Her vil vi undersøke om slimhinnen i livmoren samt antall og størrelsen av folliklene er slik vi ønsker. Folliklene er små væskefylte cyster i eggstokkene, og i hvert av disse folliklene er det ett egg.

I oppstarten av IVF-behandlingen kan det hende det må gjøres noen justeringer av stimuleringsdosen for å få ønsket resultat. Har man ikke oppnådd ønsket respons, eller opplever overstimulering, kan den planlagt behandlingen kanskje avbrytes. Etter at stimuleringsdosen er justert, kan vi gjøre et nytt forsøk.

Egget

Når det er tid for å gjøre en egguthenting vil vi ta dere godt imot, og gi dere all den informasjonen dere trenger for resten av dagen. Dere vil også få tildelt et eget rom hvor dere kan hvile både før og etter egguttak. Et egguttak vil normalt sett ta 15-25 minutter.

Mens dere venter må mannen levere en sædprøve dersom dere ikke skal benytte donorsæd. Dette gjør han på et eget rom hvor han kan slappe godt av. 

Når egguttaket er gjort, vil dere få hvile dere på rommet igjen. Deretter vil en lege eller en sykepleier snakke med dere før dere kan få dra. Vi anbefaler at kvinnen ikke kjører etter uttaket da det vil bli gitt bedøvende og smertestillende tabletter før egguttaket.

Vi ringer dere med resultatene av befruktningen dagen etter uttaket og avtaler time for innsett dersom det er mulig. 

En emosjonell prosess

Vi har stor forståelse for at det er mange følelser som spiller inn, og vi ønsker å være en støttespiller for deg og dere. Å starte en IVF-behandling kan for noen oppleves som tøft, mens for andre kan det oppfattes som en lettelse over at noe endelig skjer. Det er viktig at du tar kontakt med oss dersom du har noen spørsmål eller bekymringer du ønsker å snakke om. Vårt mål er at du skal bli godt kjent med behandlingsforløpet du skal igjennom, og at du føler deg godt ivaretatt gjennom hele prosessen. 

Som et ledd i arbeidet med at du skal føle deg trygg og ivaretatt vil vi etterstrebe at du får møte en fast sykepleier og fertilitetslege ved dine besøk hos oss.

Assistert befruktning

Åpningstider for IVF-klinikken

Dette gjelder uke: 28 - 30

Sommeråpent for både enkel og utvidet sædanalyse hver tirsdag og torsdag.

Vi vil kunne gjennomføre inseminasjonsbehandling, med donorsperm eller partners sperm.

Det er fertilitetslege til stede gjennom hele sommeren og vi vil kunne utrede pasienter til behandling. For IVF pasienter er vi tilgjengelig på telefon mellom klokken 13:30 til 15:00, og e-post for oppfølging.

Behandlingsfrister før sommeren:
Siste mens før oppstart: FET/fryseforsøk:
20. juni.

Siste dato for oppstart hormonsprøyter ifm. egguttak (dersom du allerede har en avtale med oss): 
Antagonist: 22. juni
Agonist: 21. Juni

Siste egguttak: 3. juli
Siste ET/tilbakesetting: 8. juli