Gynekologi hos C-Medical Fertilitet
Gynekologi hos C-Medical Fertilitet

Gynekologi

C-Medical Fertilitet er en del av Kompetansesenteret for kvinnehelse, og til sammen utgjør vi Norges mest komplette kvinnehelsetilbud. Vi utreder og behandler alt innen gynekologi, men på denne siden vil vi fokusere på gynekologiske sykdommer og tilstander som er forbundet med infertilitet.

Vi mener at alle kvinner fortjener optimal kvinnehelse

Gynekologi kan kreve et sammensatt behandlingstilbud. Derfor er vi ekstra stolte av å ha et unikt tverrfaglig team bestående av gynekologer, sexolog, psykolog, smertelege, osteopat, hudlege, urolog, uroterapeut og ernæringsfysiolog.

Vi kan følge deg hele veien: Fra før unnfangelse, gjennom svangerskapet og i barseltiden.

Før graviditet
 • PCOS
 • Tidlig overgangsalder
 • Endometriose
 • Uterus anomalier
 • Kirurgiske inngrep ved infertilitet
 • Tverrfaglig team
Under svangerskapet
 • Tidlig ultralyd og NIPT-test
 • Svangerskapsoppfølging
 • Optimalt kosthold i svangerskapet
 • Svangerskapsdepresjon og/eller fødselsangst
 • Bekkenløsning og/eller vaginale fremfall i svangerskapet
Etter graviditet
 • 6-ukerskontroll
 • Vaginale fremfall
 • Urinlekkasje
 • Bekkenbunntrening
 • Fødsel-/barseldepresjon, veiledning etter traumatisk fødsel
Assistert befruktning

Åpningstider for IVF-klinikken

Dette gjelder uke: 28 - 30

Sommeråpent for både enkel og utvidet sædanalyse hver tirsdag og torsdag.

Vi vil kunne gjennomføre inseminasjonsbehandling, med donorsperm eller partners sperm.

Det er fertilitetslege til stede gjennom hele sommeren og vi vil kunne utrede pasienter til behandling. For IVF pasienter er vi tilgjengelig på telefon mellom klokken 13:30 til 15:00, og e-post for oppfølging.

Behandlingsfrister før sommeren:
Siste mens før oppstart: FET/fryseforsøk:
20. juni.

Siste dato for oppstart hormonsprøyter ifm. egguttak (dersom du allerede har en avtale med oss): 
Antagonist: 22. juni
Agonist: 21. Juni

Siste egguttak: 3. juli
Siste ET/tilbakesetting: 8. juli