Tjeneste

Donasjon

Donorbehandling

Donorbehandling er tilgjengelig for både par og enslige. 

Egg- og sæddonasjon

Behandling med donorsæd eller donoregg kan være aktuelt for single kvinner eller par som skal gjennomføre assistert befruktning. I følge Bioteknologiloven er det tillatt med bruk av enten donorsæd eller donoregg ved assistert befruktning, men samtidig bruk donorsæd og –egg eller embryodonasjon er ikke tillatt. 

Surrogati er heller ikke tillatt i Norge.

Partnerdonasjon

Partnerdonasjon ble tillatt i Norge 01.01.2021. Partnerdonasjon kan være aktuelt for to kvinner i et parforhold. 

I den nye bioteknologiloven som kom i 2020 ble det tillat med partnerdonasjon, men det måtte da begrunnes medisinsk.  Imidlertid kom det en endring og presisering i 2021, slik at begrunnelsen nå også kan være kun sosial. Dette betyr at kvinner i likekjønnet par selv kan bestemme hvem som skal gå gravid.

Noen kvinner har medisinske utfordringer knyttet til sin fertilitet, eggstokker som produserer lite eller ingen egg, tidlig overgangsalder eller på andre måter har redusert eggkvalitet. Sjansen for å lykkes med reproduksjon kan da være minimale. Da kan man ha mulighet til å få egg fra en annen kvinne. Dersom eggene som brukes er av god kvalitet har man en god sjanse for å lykkes med behandling.  Eggene vil da befruktes med donorsperm. 

Partnerdonasjon er kun aktuelt for to kvinner som er gift eller samboer i ekteskapslignende forhold. 

Fremgangsmåte ved partnerdonasjon er ganske lik IVF behandling. Partnerdonasjon der egget er hentet ut fra den ene kvinnen (giver) og befruktet med donorsæd. Embryoet er nedfryst og vil tines, for så å settes tilbake i partners livmor (mottaker) ved et fryseforsøk. Behandlingen er tillatt der det foreligger en sosial eller medisinsk grunn til at partner (mottaker) ikke kan bli gravid med egne egg.