Artikkel

Overgangen til foreldrerollen

Med foreldrerollen kommer også mange tanker og følelser

Overgangen til foreldrerollen kan være overveldende. Det er vanlig å kjenne på mye spenning, glede og håp i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid. Samtidig er overgangen til foreldrerollen en sårbar periode. Mange kommer i kontakt med vanskelige følelser og bekymring/uro. I denne perioden er det ikke uvanlig å kjenne på angst eller nedstemthet, eller oppleve at vonde minner fra tidligere blir reaktivert.
  • Er du gravid og kjenner deg stresset og bekymret?
  • Gruer du deg til fødsel?
  • Er du i barselpermisjon og føler på ensomhet og utilstrekkelighet?
  • Lurer du på om du er en dårlig mor?
  • Synes du det er vanskelig å forstå hva barnet ditt signaliserer?
overgangen til foreldrerollen
Overgangen til foreldrerollen

Hva gjør en psykologspesialist?

En psykologspesialist er en psykolog med femåring klinisk fordypning/spesialisering. Vår psykologspesialist Nina Østby Sæther kan tilby et rom for å få hjelp til å forstå og håndtere de reaksjonene som vekkes i deg.

«Jeg har lang erfaring fra sped-og småbarnsteam med fokus på oppfølging av gravide, fødende og barselkvinner. Typiske utfordringer kan være angst/depresjon i svangerskap/barseltid, fødselsangst/traumer, utfordringer med å forstå og møte barnets signaler m.m. Jeg tilbyr både terapi og samspillsveiledning. Den første timen brukes til å kartlegge dine behov og bli enige om hvordan vi skal jobbe sammen på en måte som gir deg best mulig hjelp.»

Møt vår psykologspesialist

Nina Østby Sæther
Psykologspesialist

Nina har bred erfaring blant annet fra DPS, familievernkontor og BUP (Barne- og ungdomspsykiatri). Nina har i flere år vært leder for et sped-og småbarnsteam ved BUP, med spesielt fokus på sårbare gravide, fødende og barselkvinner. I tillegg har hun vært engasjert som seniorrådgiver ved sped-og småbarnsseksjonen ved RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse).

Nina tilbyr psykoterapi og/eller foreldreveiledning til mødre og fedre som strever i overgangen til foreldrerollen. Typiske utfordringer kan være svangerskaps/barseldepresjon, fødselsangst/traumer, vansker med tilknytning/samspill med barnet med mer. Tilnærmingen skreddersys ut fra behov, hovedsakelig forankret i kunnskapsbaserte intervensjonsmetoder som ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi) og EMDR (EyeMovement Desensitization and Reprocessiong), samt COS (trygghetssirkelen).

Assistert befruktning

Åpningstider for IVF-klinikken

Dette gjelder uke: 28 - 30

Sommeråpent for både enkel og utvidet sædanalyse hver tirsdag og torsdag.

Vi vil kunne gjennomføre inseminasjonsbehandling, med donorsperm eller partners sperm.

Det er fertilitetslege til stede gjennom hele sommeren og vi vil kunne utrede pasienter til behandling. For IVF pasienter er vi tilgjengelig på telefon mellom klokken 13:30 til 15:00, og e-post for oppfølging.

Behandlingsfrister før sommeren:
Siste mens før oppstart: FET/fryseforsøk:
20. juni.

Siste dato for oppstart hormonsprøyter ifm. egguttak (dersom du allerede har en avtale med oss): 
Antagonist: 22. juni
Agonist: 21. Juni

Siste egguttak: 3. juli
Siste ET/tilbakesetting: 8. juli