Artikkel

Mannlig infertilitet

Mannlig infertilitet er ikke uvanlig

Mannlig infertilitet er i 1/3 av tilfellene årsaken til at et par trenger infertilitetsbehandling. Som oftest er det forårsaket av problemer med selve utløsningen, fravær av eller lave nivåer av sædceller, unormal form på sædcellene eller unormal bevegelse. Årsakene til disse problemene kan være mange og sammensatte. Genetiske årsaker, tidligere skader, ubalanse i hormoner og infeksjoner/feber påvirker, men også miljø – og livstilsfaktorer som røyking/snusing, alkoholinntak og overvekt. Vi vet også at eksponering for miljøgifter og giftstoffer er svært skadelig for kjønnsceller.

Men, vi er heldige! Det trengs kun en sædcelle for å befrukte et egg. Ved lavt antall eller mange unormale sædceller kan man gjøre mikroinjeksjon, ICSI. Da velger man ut en sædcelle som føres inn i egget. Denne metoden kan også benyttes dersom man tidligere ikke har lykkes med IVF. 

Dersom du er sterilisert eller av andre årsaker som nevnt over har svært lavt antall sædceller eller fravær av sædceller i ejakulatet, kan vi også for dette tilby gode metoder. Vi tilbyr både TESA, TESE, PESA og Micro-TESE på vår klinikk. Sædceller funnet på denne måten kan brukes til befruktning med ICSI metoden. 

  • TESA  – Testicular Sperm Aspiration. Det gjøres små nålbiopsier av testikkelen under lokalbedøvelse. 
  • TESE – Testicular Sperm Extraction. Det gjøres kirurgisk biopsering av testikkelen under lokalbedøvelse.
  • PESA – Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration. Det gjøres aspirasjon fra bitekstiklene for å finne sædceller. Også dette under lokalbedøvelse. 
  • Micro-TESE – Microdissection TESE. Her benyttes mikrokirurgisk teknikk og mikroskop for målrettet uthenting av spermier fra testiklene under lokalbedøvelse eller narkose
Mannlig infertilitet
Assistert befruktning

Åpningstider for IVF-klinikken

Dette gjelder uke: 28 - 30

Sommeråpent for både enkel og utvidet sædanalyse hver tirsdag og torsdag.

Vi vil kunne gjennomføre inseminasjonsbehandling, med donorsperm eller partners sperm.

Det er fertilitetslege til stede gjennom hele sommeren og vi vil kunne utrede pasienter til behandling. For IVF pasienter er vi tilgjengelig på telefon mellom klokken 13:30 til 15:00, og e-post for oppfølging.

Behandlingsfrister før sommeren:
Siste mens før oppstart: FET/fryseforsøk:
20. juni.

Siste dato for oppstart hormonsprøyter ifm. egguttak (dersom du allerede har en avtale med oss): 
Antagonist: 22. juni
Agonist: 21. Juni

Siste egguttak: 3. juli
Siste ET/tilbakesetting: 8. juli