Artikkel

Hvorfor velge fertilitetsbehandling hos C-Medical Fertilitet?

Lang og bred erfaring innen fertilitet

Det å innse at du trenger hjelp for å bli gravid kan for enkelte oppleves veldig tungt. Kanskje er du der at du nå skal ta en beslutning for hvilken klinikk du skal velge, og ikke minst få oversikt over hvilke muligheter som finnes. Hos C-Medical Fertilitet finner du mennesker som har lang og bred erfaring innen fertilitet. Noen av oss har til og med stått i akkurat din situasjon med mange ubesvarte spørsmål. I denne artikkelen skal vi prøve å gi deg noen gode råd på veien, og ikke minst fortelle deg hvorfor C-Medical Fertilitet er klinikken for deg.

behandle infertilitet med kirurgi
behandle infertilitet med kirurgi

Omsorg i sentrum

Hos oss i C-Medical Fertilitet møter du omsorgsfulle og engasjerte mennesker med solid kompetanse som bestandig er oppdaterte på det siste innen fertilitet. Våre dyktige fertilitetsleger, sykepleiere og embryologer vil følge deg opp og besvare ethvert spørsmål du måtte ha. Ingen spørsmål er for små og ingen for store. Det viktigste for oss er at du får svar på alle de spørsmålene som du måtte ha. 

Tverrfaglig tilnærming

C-Medical Fertilitet er en del av Kompetansesenteret for kvinnehelse. For å sørge for at reisen blir så trygg som overhodet mulig har vi et tverrfaglig team som hjelper deg ved behov, som for eksempel: 

  • Gynekologer med bred erfaring innen kirurgi og hormonbehandling som er relevant ved infertilitet
  • Psykolog som kan veilede deg og partner gjennom en utfordrende tid
  • Ernæringsfysiolog som lager kostholdsplan
  • Sexolog som kan være god å prate med hvis samlivet har fått seg en påkjenning i prosessen
Når du har blitt gravid har vi både fostermedisiner og dyktige medarbeidere som følger deg opp igjennom svangerskapet dersom du ønsker det. Kompetansesenteret for kvinnehelse er Norges første komplette kvinnehelse tilbud med den beste kompetansen samlet på ett og samme sted. I Skandinavia er vi ett av svært få private tilbud hvor du kan få gjort relevant kirugi knyttet opp mot infertilitet og samtidig gjennomføre IVF-behandling.

Oppfølgning gjennom hele svangerskapet

Målet vårt er alltid å oppfylle ditt og deres ønske om et barn. Når du opplever å få en positiv graviditetstest etter en kortere eller lengre prøvetid kan det være mange tanker som går gjennom hodet. Husk at vi er her for deg hele veien. Vi tilbyr blant annet samtaler med psykolog, oppfølgingstimer hos fostermedisiner inkludert NIPT-test. Skulle du få bekkenplager har vi osteopat og fysioterapeut med bekkenbunn kompetanse. Videre håper vi selvfølgelig å se deg til en komplett 6 ukers kontroll etter fødsel!

Fokus på mannlig infertilitet

Fertilitetsproblemer kan ofte være sammensatt, og i så mange som i 4 av 10 tilfeller har man en mannlig faktor som er årsaken, eller deler av årsaken, til infertilitet. Derfor mener vi at det er viktig å ikke bare fokusere på kvinnen, men også på mannen. Vår fertilitetsklinikk på Majorstuen har vi derfor også stort fokus på mannlig infertilitet. Vi samarbeider tett med urologer dersom det er spørsmål eller behov for grundigere undersøkelser rundt den mannlige infertiliteten.

Moderne teknologi og dyktige medarbeidere

Våre embryologer og leger jobber tett sammen. Arbeidet med egg, sæd og embryo er møysommelig og det krever en høy grad av systematikk for å kvalitetssikre hver enkelt oppgave. Vi benytter RI Witness ART Management System for identifisering av gameter og embryo. Elektronisk witnessing er et etablert og vitenskapelig bevist system for å unngå mismatch under assistert befruktning. Menneskene på laboratoriet har stor interesse for reproduksjon og etterstreber å holde seg oppdatert på det nyeste innen feltet. C-Medical Fertilitet skal ligge i forkant når det gjelder evidensbaserte prosedyrer og behandlinger, fordi vi er opptatt av at alt vi gjør skal være godt dokumentert slik at man ikke tar unødige risker.
Assistert befruktning

Åpningstider for IVF-klinikken

Dette gjelder uke: 28 - 30

Sommeråpent for både enkel og utvidet sædanalyse hver tirsdag og torsdag.

Vi vil kunne gjennomføre inseminasjonsbehandling, med donorsperm eller partners sperm.

Det er fertilitetslege til stede gjennom hele sommeren og vi vil kunne utrede pasienter til behandling. For IVF pasienter er vi tilgjengelig på telefon mellom klokken 13:30 til 15:00, og e-post for oppfølging.

Behandlingsfrister før sommeren:
Siste mens før oppstart: FET/fryseforsøk:
20. juni.

Siste dato for oppstart hormonsprøyter ifm. egguttak (dersom du allerede har en avtale med oss): 
Antagonist: 22. juni
Agonist: 21. Juni

Siste egguttak: 3. juli
Siste ET/tilbakesetting: 8. juli