Artikkel

Hva er fertilitetsbehandling?

Ulike behandler ved infertilitet

Ved hjelp av fertilitetsbehandling kan vi hjelpe par, enslige kvinner og likekjønnede par med å oppfylle drømmen om å få barn.

For de fleste betyr fertilitetsbehandling IVF (in-vitro befruktning eller prøverør) men det omfatter flere behandlinger/metoder som omhandler det å få barn. Det kan være en behandling til par som ikke er i stand til å bli gravid, enslige eller likekjønnet par. 

Det finnes flere former for fertilitetsbehandling som kan tilbys ut i fra kvinnes eller mannens utfordringer. Dette utredes hos Gynekolog før oppstart av behandling. 

  • Ovulasjonstimulering med hormoner- behandlingsmetode som brukes hos kvinner som ikke får eggløsning (ovulasjon) som ved PCOS.
  • Inseminasjon – inseminasjon kan gjøres i kvinnes naturlig syklus eller stimulert syklus ved hjelp av hormoner.  Inseminasjon er en form for assistert befruktning der opprenset sædvæske føres direkte opp i kvinnes livmor ved hjelp av et tynt kateter. Ved inseminasjon kan man enten bruke partners sæd eller donorsæd. Befruktningen vil da skje inni kroppen. Tidspunkt for eggløsningssprøyte (stimulert syklus) bestemmes ved hjelp av ultralydkontroll.
  • IVF/ICSI –  IVF (in-vitro fertilisering) innebærer at egg som er hentet ut fra kvinnes eggstokk og spermier fra kvinnes partner eller donor føres sammen i laboratoriet der befruktningen skjer. Ved nedsatt sædkvalitet kan befruktningen gjennomføres ved hjelp av ICSI. Da vil en utvalgt spermie injiseres direkte inn i kvinnes egg.
  • PESA/TESA/TESE/mikro-TESE – ulike former kirurgisk uthenting av spermie fra testikler eller bitestikler. Dette kan gjøres når en mann ikke har spermier i ejakulat, enten det er på grunn av blokkert avløp i sædgangen eller når det er svært lav spermieproduksjon i testiklene.
Assistert befruktning

Åpningstider for IVF-klinikken

Dette gjelder uke: 28 - 30

Sommeråpent for både enkel og utvidet sædanalyse hver tirsdag og torsdag.

Vi vil kunne gjennomføre inseminasjonsbehandling, med donorsperm eller partners sperm.

Det er fertilitetslege til stede gjennom hele sommeren og vi vil kunne utrede pasienter til behandling. For IVF pasienter er vi tilgjengelig på telefon mellom klokken 13:30 til 15:00, og e-post for oppfølging.

Behandlingsfrister før sommeren:
Siste mens før oppstart: FET/fryseforsøk:
20. juni.

Siste dato for oppstart hormonsprøyter ifm. egguttak (dersom du allerede har en avtale med oss): 
Antagonist: 22. juni
Agonist: 21. Juni

Siste egguttak: 3. juli
Siste ET/tilbakesetting: 8. juli