Artikkel

Fertilitetsbehandling steg for steg

Fertilitetssjekk hos lege

Legen tar en grundig sykehistorie med deg/dere. Ta gjerne med journaler om du/dere har vært gjennom en assistert befruktning tidligere. Det gjøres en vaginal ultralydundersøkelse av kvinnen og sædanalyse av mannen. Det tas også infeksjonsblodprøver og hormonprøver. Det kan også bli aktuelt med andre blodprøver og undersøkelser før behandling kan starte, da vil legen gå igjennom dette med deg/dere. Ulike behandlingsalternativer gjennomgås.

Opplæring og samtale med sykepleier

Når behandlingsplan er laget sammen med lege får du/dere snakke med sykepleier. Sykepleier vil gå igjennom videre forløp av behandlingen. Noen skal til IVF med lang protokoll og andre med kort protokoll. Uansett vil en sykepleier sette seg ned med deg/dere og forklare dere nøye. Sprøyteopplæring gis.

Stimuleringsperiode

Som hovedregel starter behandlingen opp i forbindelse med første menstruasjon etter utredning, dersom ikke annet er avtalt. 

Lang protokoll: Oppstart med en GnRH agonist en uke før forventet mens. Hos oss bruker vi som hovedregel en nesespray. Denne nedregulerer slimhinnen i livmoren og gjør forholdene optimale for oppstart til hormonstimulering av eggstokkene. Etter ca. 14 dager på denne sprayen kommer kvinnen inn til en ultralydkontroll hos lege. I mellomtiden skal kvinnen også ha hatt en menstruasjonsblødning. Dersom hun da er ferdig nedregulert starter man opp med hormonstimulering i form av en sprøyte som settes i magehuden kl. 21. Denne skal stimulere vekst av follikler/eggposer i eggstokkene. 

Kort protokoll: Hormonstimulering av eggstokkene starter på første, andre eller tredje dag av menstruasjonen etter beskjed fra oss. Fra 5. stimuleringsdag tar kvinnen i tillegg en daglig sprøyte for å hindre eggløsning. Denne settes også i magehuden, samtidig som den andre sprøyten, det vil si kl. 21.

Ultralydkontroller

Underveis i hormonstimuleringen gjøres en eller flere vaginale ultralydundersøkelser av eggstokkene for å kontrollere antall og modningen av folliklene/eggposene. Kanskje vil det bli nødvendig å justere dosen dersom effekten ikke er tilfredsstillende. 

Egguttak

Egguttak skjer ca 14 dager etter oppstart med hormonsprøyter og foretas på det tidspunktet der flest mulig av folliklene har nådd tilfredsstillende størrelse (17-20 millimeter i diameter). Eggløsning igangsettes med en sprøyte som tas 36 timer før planlagt egguttak. 

Selve egguttaket skjer ved oppmøte på klinikken. Før egguttaket får kvinnen smertestillende og beroligende midler. Dersom aktuelt leverer mannen en fersk sædprøve som skal brukes til befruktning. Umiddelbart før egguthentingen blir det satt lokalbedøvelse i toppen av skjeden. Uttaket av egg skjer ved ultralydveiledet punksjon av folliklene. Et egguttak tar ca 15 minutter.

Fertilisering

Eggene legges i en skål for befruktning ved hjelp av enten IVF eller ICSI. Ved IVF skjer en naturlig befruktning der egget selv velger en av sædcellene som tilføres skålen. Ved ICSI gjøres en utvelgelse av en bestemt sædcelle som føres inn i egget ved hjelp av mikroinjeksjon. Hvilken metode som brukes bestemmes ut i fra sædens kvalitet og evt tidligere forsøk. Videre vil laboratoriet holde deg/dere løpende oppdatert om utviklingen. 

Tilbakesetting

Et embryo vil settes vanligvis tilbake på dag 5, når det har nådd det som kalles blastocyst-stadiet. Det kan også settes tilbake på dag 2 eller 3. Dette bestemmes ut fra celledeling på embryo. Det settes tilbake ultralydveiledet på magen og blæren bør ikke tømmes rett før for å gi best innsyn med ultralyd. Det behøver ikke være helt full blære, det holder så lenge det er noe urin i blæren. Det er ikke nødvendig å ta smertestillende før en tilbakesetting. Dersom det er flere gode embryo, kan de embryoene som ikke settes tilbake, fryses ned for senere fryseforsøk. 

Gravidietstest

I tiden frem mot graviditetstesten brukes progresterontilskudd, som er nødvendig for at embryoet skal kunne feste seg i livmorslimhinnen når man gjør IVF. 14 dager etter egguttaket tar kvinnen en graviditetstest hjemme for å se om behandlingen har vært vellykket. Dersom vellykket behandling tilbyr vi videre oppfølging med tidlig ultralyd rundt uke 8 i svangerskapet. Dersom behandlingen ikke har vært vellykket vil du få råd og veiledning om veien videre. 

Assistert befruktning

Åpningstider for IVF-klinikken

Dette gjelder uke: 28 - 30

Sommeråpent for både enkel og utvidet sædanalyse hver tirsdag og torsdag.

Vi vil kunne gjennomføre inseminasjonsbehandling, med donorsperm eller partners sperm.

Det er fertilitetslege til stede gjennom hele sommeren og vi vil kunne utrede pasienter til behandling. For IVF pasienter er vi tilgjengelig på telefon mellom klokken 13:30 til 15:00, og e-post for oppfølging.

Behandlingsfrister før sommeren:
Siste mens før oppstart: FET/fryseforsøk:
20. juni.

Siste dato for oppstart hormonsprøyter ifm. egguttak (dersom du allerede har en avtale med oss): 
Antagonist: 22. juni
Agonist: 21. Juni

Siste egguttak: 3. juli
Siste ET/tilbakesetting: 8. juli