C-Medical Fertilitet: Norges mest komplette fertilitetsklinikk åpner høsten 2022!

C-Medical Fertilitet er et resultat av et sterkt ønske om å tilby en komplett fertilitetsklinikk som jobber med hele mennesket. Alle som jobber hos oss, er håndplukket for at du skal føle deg trygg på at du får den oppfølgingen du trenger i prosessen.

Om C‑Medical Fertilitet

Infertilitet kan oppleves ulikt fra person til person. Det kan være svært mange årsaker til hvorfor man ikke lykkes med å bli gravid. Våre eksperter på fertilitet jobber i tett samarbeid med Kompetansesenteret for kvinnehelse slik at vi kan få et helhetlig bilde før vi setter i gang behandling. Vi har noen av landets fremste fertilitetsleger og sykepleiere med på laget. I tillegg har vi et tverrfaglig team med psykologer, sexologer, ernæringsfysiologer og gynekologer som er eksperter på kvinnesykdommer relatert til infertilitet, som for eksempelvis endometriose og PCOS. Dette for at du skal få en så komplett og målrettet behandling som mulig.

Sammen med C-Medical har vi urologer som bidrar til økt kompetanse på mannlig fertilitet. Til sammen utgjør vi og vårt tverrfaglige team et unikt tilbud som jobber for å sikre at du og din partner er ivaretatt gjennom hele behandlingsperioden.

For å dekke alle behov tilbyr vi inseminering og prøverørsbehandling (IVF), med egen sperm eller donorsperm. Vi tilbyr også eggdonasjon fra donor eller partner. Våre ansatte har lang erfaring med utredning og behandling av par og single kvinner som ønsker seg barn, både fra offentlig og privat sektor.

Vårt fremste mål er å hjelpe deg med og oppnå drømmen om et barn!

Hjertelig velkommen til C-Medical Fertilitet høsten 2022!

Vil du å vite mer om dette tilbudet, eller ønsker du en fertilitetsutredning allerede nå? Ta gjerne kontakt med Guro i dag: Vi tar imot pasienter fra hele landet, og har ingen ventetid.